Skip to content
Стефан Мијић, ма

Асистент

Рођен 27.05.1995. године у Бањој Луци гдје је завршио основну школу и Бањалучку Гимназију. У периоду од 2014. до 2018. године, студирао на Академији умјетности у Бањој Луци, студијски програм Ликовне умјетности, смјер Графички дизајн, гдје је стекао звање дипломираног графичког дизајнера.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Графички дизајн

Основне студије завршава 2018. са наградом Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци за најбоље радове из области Графичког дизајна. Постидипломске студије наставља на Академији за ликовне умјетности и дизајн Универзитета у Љубљани, које завршава 2022. године одбраном мастер рада на теме Визуелни идентитет града” под менторством професора Едуарда Чеховина, студијски програм Визуелне комуникације, смјер Графички дизајн и стиче звање магистра обликовања визуелних комуникација.

Добитник неколико међународних нагарада: друге награде на конкурсу за лого међународне организације Вестерн Балканс Фанд, Гранд При награде на Трећем међународном бијеналу плаката Лублин, Пољска, платинасте, двије златне и три сребрне медаље Графис годишњака за нове таленте, Сједињене Америчке Државе. Учесник многобројних међународних изложби у Словачкој, Русији, Њемачкој, САД, Пољској, Мексику, Чешкој Републици, Кини, Мађарској, Србији, Финској и Словенији.

Активно се бави обликовањем у пољима графичког дизајна: обликовањем визуелних идентитета, публикација, паковања, реклама, итд.