Skip to content
Мр Атила Капитањ

Редовни професор, гостујући професор

Академска каријера: Дипломирао графички дизајн на Академији уметности Универзитета у Новом Саду, где је и ангажован од 2004. године на предметима Плакат, Писмо и типографија, Графика књиге, Утилитарна графика. 

Професионално искуство

Ужа научна - уметничка област: Графички дизајн – плакат

Репрезентативне референце:

Учествовао на више колективних изложби, меду којима су најзначајније: Мајска изложба, Београд (1997, 1998, 2000); Тријенале позоришног плаката – „Стеријино позорје“, Нови Сад (1998, 2001, 2004); 2. Грифон, Београд (1998, 2000); Форма, Нови Сад (1998, 2000, 2003); European Design Annual 2000, Лондон (2000); 11. Festival d‘Affiches de Chamont, Француска (2000); Sixt International Biennal of the Poster in Mexico, Мексико (2000); Hong Kong International Poster Triennal, Хонг Kонг (2001, 2005); Golden Drum, Порторож (2001); 3. International Triennal of the Stage Poster Sofia, Bulgaria (2001); 43. Октобарски салон, Београд (2000, 2002); Међународна изложба календара, Музеј Војводине, Нови Сад (2002, 2004); International biennal of the poster in Mexico, Мексико (2002); Новосадски салон, „Bella art“, Нови Сад (2003); 4. International triennal of thestage poster Sofia, Бугарска (2004); БеогрАД фестивал, Београд (2004), Print European Design Annual, Robert Cadel Publisher (2005), Switch, Hadik Gallery, Мађарска (2006); Liverpool Art Bienal, John Moores University, Енглеска (2006); 21. International Poster Biennal, Пољска (2008), International Biennal of the Poster in Mexico, Мексико (2008), Изложба плаката „Вилијам Шекспир и Лаза Kостић”, Амбасада РС, Велика Британија (2010), Poster Exhibition, Мађарски културни институт у Варшави, Пољска (2010), Poster Exhibition, Pecs Gallery, Мађарска (2010), International Biennal of the Poster in Mexico, Мексико (2010), International Triennal of the Stage Poster Sofia, Бугарска (2010), The theatre – that’s me, International Virtual Poster Project & Exhibition, Француски културни институт у Софији, Бугарска (2010), The Visual Pollution, Magyar Plakát Ház, Nagykanizsa, Мађарска (2011), Hommage á Csók, 12. Kortárs Művészeti Fesztivál, Székesfehérvár, Мађарска (2011), Изложба плаката, Галерија Винцент Истарског народног казалишта, Пула, Хрватска (2011), The Visual Pollution, Montreal Protocol, Vienna International Center, Аустрија (2011), „Лаза и Вилијам“, Kултурна олимпијада, Едукациони Глоб центар, Лондон, Енглеска (2012), International biennal of the poster in Mexico, Мексико (2012)

Самосталне изложбе: Ужице (2001); Вршац (2002); Нови Сад (2003, 2004)

Награде: Академије уметности, Нови Сад (1997); Прва награда за календар Војвођанске банке, Нови Сад (1997); „30. Мајска изложба“ за графички дизајн, Београд (1998); Грифон у категорији амбалаже, Београд (1998); Тријенале позоришног плаката „Стеријино позорје“ у категорији пројеката, Нови Сад (1998); Академије уметности „Форма 15“, Нови Сад (1998); European Design Annual 2000, Лондон (2000); Сет амбалаже „Мента“ Падеј, Новосадски сајам, (2000); Специјална награда за календар Војвођанске банке, Нови Сад (2000); Прва награда на Тријеналу позоришног плаката – „Стеријино позорје“, Нови Сад (2001); Прва награда за календар Војвођанске банке, Нови Сад (2002); Друга награда за календар „Подрум Палић“, Нови Сад (2003); Златни печат „Графима“, Београд (2003); Награда за дизајн „Форма 17`“, Нови Сад (2003); Награда Привредне коморе за амбалажу „Аqуа Вила“, Нови Сад (2004), Награда ”Нађапати-Kукац-Петер’’ Бачка Топола, 2004. године; Прва награда за новогодишњу честитку Студио Берар, Међународна изложба календара, Нови Сад, 2005. године; Годишње признање Удружења економских пропагандиста Србије, Београд, 2006. године; Награда Привредне коморе Војводине за амбалажу ХЕЉДА, Новосадски сајам, Нови Сад, 2007, Прва награда на Тијеналу позоришног плаката, Стеријино позорје, Нови Сад 2007, Прва награда за календар ДДОР Нови Сад, Међународна изложба календара, Нови Сад 2009. године.

Члан је УПИДИВ-а, Ликовног круга, Art director club Србије, Hungarian Poster Association.