Skip to content
Милица Мијатовић, МА

Наставник француског језика

Биографија: Милица Мијатовић (рођена 1983. године у Бањој Луци). Основну и средњу школу завршила је у Бањој Луци, затим је завршила студије француског језика и књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. На истом факултету је завршила и Мастер студије романистике 2014. године са радом на тему „Маргерит Јурсенар и Натали Сарот: писци и њихове личности у односу на окружење и са освртом на њихове међусобне односе“. Уписана је на докторске студије.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Француска књижевност XIX и XX вијека

Од 2008. године запослена је као координатор активности у бањолучкој канцеларији Француског института у Босни и Херцеговини и између осталог учествује у организацији културних дешавања везаних за француски језик (Дани франкофоније, Свјетски дан музике...).

Од 2010. године запослена је као асистент за француску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Учествовала је у организацији и излагала на научним скуповима свог студисјког програма.

Студент је доторских студија науке о књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци.