Skip to content
Јелена Грубор, ма

Ванредни професор, шеф катедре

Јелена Грубор (рођ. Манојловић) рођена је 1987. године у Босанској Градишци. Основну школу и гимназију завршила је у Бањој Луци.
Дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београду 2011. године и стекла звање дипломираног архитекте унутрашње архитектуре (мастер дизајна ентеријера и намјештаја).
Мастер академске студије завршила на Академији уметности Унверзитета у Новом Саду (Примењене уметности и дизајн, Утилитарна графика) и на Шумарском факултету Универзитета у Београду (Прерада дрвета, Обликовање производа од дрвета).

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Графички дизајн

Истраживања у области умјетности укључују комбиновање класичних и дигиталних техника, рециклирање материјала, експерименталне конструкције и форме, те преиспитивање односа и граница између умјетности и дизајна, дводимензионалног и тродимензионалног.

Активно се бави графичким и експерименталним графичким дизајном, дизајном ентеријера, намјештаја и индустријских производа. Умјетнички/дизајнерски опус укључује велики број изведених радова из наведених области. Учесник је већег броја пројеката везаних за дизајн и развој нових производа у дрвној и металној индустрији.

Живи у Бањој Луци. Удата, мајка два дјечака. Члан је Менсе.

Листа истакнутих референци доступна је на линку: https://www.unibl.org/sr/fis/zaposlen/5307-jelena-manojlovic