Skip to content
Јелена Бркић, ма

Наставник енглеског језика

Јелена Бркић, ма, наставник страног језика и вјештина на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, рођена је Сарајеву где је завршила Средњу музичку школу – Сарајево. Основне и мастер студије енглеског језика и књижевности завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Специфични језици – енглески језик

Објавила је 5 научних радова: 
1.    „Одступања од начела објективне критике у четвртом издању књиге Разумети поезију Клинта Брукса и Роберта Пен Ворена”, часопис Стварање, број 2, издавач: Удружење књижевника Црне Горе.
2.     „Поезија као начин казивања“, часопис Стварање, број 2, Удружење књижевника Црне Горе.
3.    „Анализа амбивалентности односа Гонерил и Реган и односа Корделије и лира у трагедији Краљ Лир Вилијема Шекспира“, часопис Folia linguistica et litteraria, Часопис за науку и кнјижевност - Journal of Language and Literary Studies, Филолошки факултет Универзитета у Црној Гори
4.    „Наратолошка анализа уметничке бајке Прстен на дну мора Десанке Максимовић“, часопис Радови Филозофског факултета број 23, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
5.    „Простор у роману Сарајевски челист Стивена Галовеја“, часопис Значења број 74, Народна библиотека Добој.

     Радила је као преводилац, лектор и коректор часописа “Агрознање” вол. 14 (бр. 1- 4) и вол. 15 (бр.1-4), а са Невеном Вучен, преводилац је монографије „25 година постојања Пољопривредног факултета (25 years of the Faculty of Agriculture), чији је издавач Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци. 

Прeвела je следеће публикације Академије умјетности:

•    Традиција на с(цени), ISBN 978-99938-27-27-8, COBISS.RS-ID 6463256,
•    Информатор Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци за академску годину 2015/16, 
•    Владо С. Милошевић, Први гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7306776,
•    Владо С. Милошевић, Други гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7307032,
•    Владо. С. Mилошевић, Трећи гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7307288,
•    Владо С. Милошевић, Четврти гудачки квартет, COBISS.RS-ID 7307544,
•    Владо С. Милошевић, Камени спавач – поема за гудачки квартет и рецитатора,  COBISS.RS-ID 7276056.

Промотивне филмове и телевизијске репортаже АУБЛ:
•    “Четрдесет година Универзитета у Бањој Луци”
•    ”ATV-Promotion of SitCom production in Banja Luka”
•    ”ATV show 5 till 7- Promotion of SitCom production in Banja Luka“ 
•    „ATV report from Bratislava Meeting“ 

Учесник је међународних конференција и радионица, као што су:
•    ELT Seminar held by Rosalyn Hurst from 30 to 31 March at the British Council Library in Belgrade;
•    Тhe First ELTAB Conference, 24th May 2003/Belgrade, Serbia, National ELT Conference MEET THE CHALLENGE OF TOMORROW;
•    Workshop “ICT in the Classroom”, 14 March 2009, British Council, Belgrade;
•    Workshop “Art in ELT”, 21 Маy 2009, British Council Belgrade;
•    Workshop „Pilgrims Course Tasters“ in Belgrade on 15 December 2019;
•    17th ELTA Serbia International ELT Conference „No English Teacher is an Island“ 10-11 May 2019, Belgrade
•    18th International ELTA Serbia Conference „Be the change you want to see in the world“, 11-12 December 2020 / Onhline Event
•    19th International ELTA Serbia Conference, „Curiosity is the engine of achievement – Sir Ken Robinson“, 21-22 May 2021 /Online Event
•    The Four Cd and 21-century Learning Reo Belgrade Online Conference, august 26-28. 2021
•     20th ELTA Serbia International Conference „ I touch the future. I teach, - Christa McAuliff“, 13-14 May 2022, Belgrade

Студент је докторских студија науке о књижевности на Филолошком факултету Универзитета и Бањој Луци.