Skip to content
Др Синиша Видаковић

Редовни професор, шеф катедре

Видаковић (Радмило) Синиша, рођен је 24. фебруара 1963. године у Горњој Саници, општина Кључ, СР БиХ.
Основну школу је завршио у Сарајеву и Босанском Новом (Новом Граду), гдје је и завршио Гимназију. Филозофски факултет у Београду, група за Историју умјетности, завршио је 1989. године, дипломиравши на теми: „Средњевјековни споменици Задра V-XV века“, код проф. др Војислава Кораћа и проф. др Марице Шупут.
Након завршетка студија радио је једно вријеме као кустос у Завичајном музеју у Босанском Новом (Новом Граду), кратко обављајући и послове в. д. директора исте институције. Након тога бавио се педагошким радом, предајући предмет Ликовна култура у Гимназији и Мјешовитој школи у Новом Граду, као и у Гимназији у Приједору.
Ожењен је, отац два дјетета.

Професионално искуство

Ужа умјетничка-научна област: Историја и теорија ликовних умјетности

Постдипломске студије је уписао 2000. године, на смјеру Модерна архитектура, код ментора проф. др Александра Кадијевића, гдје је положио све испите и израдио магистарску тезу: „Архитектура јавних објеката у Бањалуци 1918-1941. године“.

На Филозофском факултету у Београду одбранио је магистарски рад 5.12.2005. године и стекао звање магистра историје умјетности.

Бави се савременом ликовном сценом и објавио је већи број предговора за изложбе млађе генерације сликара.

Од јануара 2003. године запослен је као асистент на предмету Историја умјетности, на Академији умјетности у Бањој Луци.

Од септембра 2006. године је у статусу вишег асистента на истој установи.

Од новембра 2006. године запослен је и на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци.

Одбранио докторску тезу: „Архитектура државних јавних објеката у Босни и Херцеговини 1878 - 1992. године“, на Филозофском факултету у Београду, Одељење за историју уметности, дана 22.12.2008. године, чиме је стекао научно звање доктора историје умјетности.

Од 2009. године у звању доцента обавља послове на Академији умјетности и Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Од 2014. године је у звању ванредног професора на Академији умјетности у Бањој Луци.

Од 2019. године је у звању редовног професора на Академији умјетности у Бањој Луци.

Од октобра 2014. године ангажован је као професор на Филозофском факултету Универзитета у Зеници, а од 2019. и као предавач на Архитектонско-геодетско-грађевинском факултету универзитета у Бањој Луци.